Handelsbetingelser

Estate Denmark ApS
CVR: 39844443
Adresse: Ryesgade 33
9000 Aalborg


Generelt

Det er en betingelse for alle køb på BoligDK.dk, at du har læst og accepteret disse handelsbetingelser. Brugerens markering af feltet "Jeg accepterer handelsbetingelserne", skal anses for at udgøre en aftale mellem dig og BoligDK.dk, hvorefter BoligDK.dk og du er bundet af vilkårene. Aftalen om tilkøb sker mellem dig (annoncøren) og BoligDK.dk (annonceformidler).
Ved oprettelse af udlejeannoncer skal BoligDK være bekendt med lejemålets fulde adresse som udlejers navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Angives disse oplysninger ikke, kan annoncen ikke godkendes og annonceres på BoligDK.
BoligDK tillader ikke, at selve annonceteksten indeholder kontaktoplysninger i form af telefonnumre, e-mailadresser, firmanavn, website eller lign. Disse oplysninger vil blive fjernet fra annonceteksten. BoligDK gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at oprette flere annoncer for det samme lejemål, samt at hver annonce bør omhandle ét lejemål, og at lejemålet under normale omstændigheder skal kunne lejes på månedlig basis, minimum for en hel måned.
BoligDK forholder sig desuden retten til, til enhver tid, at afvise annoncer uden forudgående dialog med udlejer og uanset årsag.

Anvendelsesret

Dit login til BoligDK er personligt og må derfor ikke videregives, udlånes eller sælges til andre, ligesom det ikke er tilladt at benytte din adgang til at videreformidle oplysninger, der kun er tilgængelig bag dit login, f.eks. kontaktoplysninger på udlejere eller boligsøgende.
Overtrædelse af ovenstående undersøges nærmere og kan i sidste instans medføre øjeblikkelig spærring af din boligsøgning / annoncering uden kompensation fra BoligDK.
BoligDK forbeholder sig retten til at opdatere vores retningslinjer og forretningsbetingelser, herunder persondatapolitik og cookies, løbende, efter behov, og annoncere ændringerne på www.boligdk.dk.

Betaling og abonnementsaftale

Ved betaling accepterer du at BoligDK.dk må trække det aftalte beløb, der er i overensstemmelse med den valgte ydelse, enten fra dit betalingskort eller mobilregning. Så snart betalingen er gennemført vil ydelsen være synlig på BoligDK.dk. Da annoncering starter straks efter betaling er der ingen fortrydelsesret for købet. Annonceringen løber i den angivne periode og kan ikke opsiges. Slettes en annonce eller bruger vil den resterende periode af ydelsen gå tabt. Enhver form for online overførsel af penge sker via en krypteret forbindelse. Det betyder at eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En krypteret forbindelse kan genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låseikon, hvor låsen er lukket. Med henblik på at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger gemmer Boligdk.dk således ikke dine kortoplysninger. Dette indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden.

Priser

Alle priser er inkl. 25% dansk moms.
Levering & leveringstid
Det bestilte produkt eller service leveres straks efter betaling. Beløbet bliver trukket fra dit kort straks.

Intropakken koster kun 9 kroner for de første 5 dage og derefter 299 kr. pr 4 uge som bliver trukket automatisk indtil du afmelder dig. Det kan altid afmeldes og gøre under dine kontoindstillinger (Klik på Profil derefter under Min fordelspakke).

Abonnement

Du kan opsige dit medlemskab, når det passer dig, og abonnementet ophører herefter ved udgangen af den periode, der er betalt for.
Betingelser for løbende abonnement
Når du trykker på køb og gennemfører betalingsforløbet tilkendegiver du samtidig, at BoligDk.dk må trække det aftalte beløb løbende jf. det valgte abonnement. Det valgte abonnement fornyes automatisk indtil du melder dig fra under "Profil" >"Min fordelspakke" > Klik " Afmeld Fordelspakke"
Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer
Bliver dit kort lukket, betragter vi dette som en framelding. Det vil sige at du vil kunne bruge din resterende betalte abonnementsperiode, og herefter kan du bruge andet kort til at forny dit abonnement hvis dette ønskes.
Fortrydelsesret
Der er ingen fortrydelsesret for køb af tjenester og/eller ydelser på BoligDK.dk. Så snart betalingen er gennemført, har levering fundet sted og ydelsen/ydelserne vises på BoligDk.dk. Da annoncering starter straks efter betaling er der ingen fortrydelsesret for købet.

Reklamationsret

Er servicen taget i brug frafalder reklamationsretten. Hvis produktet på grund af fejl på hjemmeside ikke kunne bruges, kan brugeren få ekstra abonnementstid, der svarer til den tid servicen ikke kunne bruges. Dette kræver at brugeren sender dokumentation, for at servicen ikke har kunne tilgås - f.eks. et screenshot.

Regler for annoncering

Enhver annoncering skal indholdet udformes i en god og sober tone, således at indholdet på ingen måde kan virke stødende eller krænkende. Det er f.eks. ikke tilladt at:
• chikane
• bringe uretmæssige beskyldninger m.v.
• bringe trusler om vold
• bringe pornografisk materiale
• opfordre til ulovligheder
• bringe racistiske kommentarer
Ansvarsfraskrivelse
BoligDK.dk formidler kontakten mellem lejer og udlejer og er ikke part i selve udlejningen af et produkt/service. BoligDK.dk yder ingen former for garanti eller forsikring af dit udlejet/lejet produkt. Dette er lejer/udlejers ansvar at produktet/servicen lever op til beskrivelsen, samt behandlingen hos lejer foregår i henhold til aftale med ejer/udlejer. BoligDK.dk er ikke erstatningsansvarlig for de eventuelle tab, der måtte opstå i forbindelse med din benyttelse mv. af de tjenesteydelser BoligDK.dk stiller til rådighed. BoligDK.dk er herudover ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:
• Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer, servere mv., eller ødelæggelse/beskadigelser/tab mv. af data i disse systemer, der bl.a. kan henføres til nedennævnte begivenheder uanset, at det er BoligDK.dk, der står for driften af systemerne.
• Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos BoligDK.dk.
• Lovindgreb.
• Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
• Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af BoligDK.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af BoligDK.dk.
• Andre forhold, omstændigheder og force majeure af enhver art, som er uden for BoligDK.dk kontrol.

Ophør

Aftalen ophører, når perioden til den tilkøbte ydelse udløber eller annoncen slettes. Perioden vil altid fremgå ved bestilling og i den kvittering vi sender til din mail. Du kan til enhver tid slette din annonce på BoligDK.dk, dette vil dog betyde at den resterende tid på annoncen og evt. tilkøb vil være tabt, da den resterende tid og tilkøb på annoncen ikke kan overføres til en ny annonce.

Datasikkerhed

Alle oplysninger på BoligDK.dk bliver behandlet fortroligt og videregives ikke til andre.
Ligeledes foregår al kommunikation med kontokortoplysninger mellem dig og serveren med en krypteret forbindelse.